תרום

בדבר התעמולה בענין טהרת המשפחה במושבו, יתבונן בזה: אילו יצוייר, אשר ה' אנה לידו להציל מושב יהודים מכליון, ר"ל, הנה בטח היה מוסר נפשו על זה, והיה מהלל ומשבח את השי"ת, על גודל החסד לזכותו בזכות גדול כזה. ויותר מכן היא תעמולה זו, שהיא הצלת נפשות ממש.

הרבי מליובאווויטש בהיום יום, יו"ד ניסן
PayPal
סכום
פרטי כרטיס האשראי
פרטי התקשרות של התורם
להציג את התרומה